0
Menu
0

Sản phẩm nổi bật

Khách hàng nói về chúng tôi

 • Phan Quân
  Cho tới giờ, vẫn có nhiều người có thú sưu tập đĩa than, một phần là do họ có sẵn cả bộ sưu tập từ trước, số khác mới phát hiện ra âm thanh thú vị của loại đĩa này. Với rất nhiều...
  Phan Quân - CEO Tập đoàn Phan Thị
  Phan Hải
  Đĩa than mới vẫn liên tục được phát hành hàng tháng, và theo thống kê của ngành công nghiệp âm thanh, vào năm 2003 chỉ trong khoảng nửa năm, số lượng đĩa than bán ra đạt con số khoảng 661.000 đĩa
  Phan Hải - Tổng giám đốc tập đoàn Phan Thị
 • Nguyễn Công Tuấn
  Có thể nhiều người không tin nhưng hiện nay rất nhiều thể loại nhạc mới vẫn được phát hành với phiên bản đĩa than. Ngay cả các hãng phát hành nổi tiếng cũng vẫn duy trì các phiên bản đĩa LP...
  Nguyễn Công Tuấn - CEO HT VIỆT NAM
 • Phan Quân
  Cho tới giờ, vẫn có nhiều người có thú sưu tập đĩa than, một phần là do họ có sẵn cả bộ sưu tập từ trước, số khác mới phát hiện ra âm thanh thú vị của loại đĩa này. Với rất nhiều...
  Phan Quân - CEO Tập đoàn Phan Thị
  Phan Hải
  Đĩa than mới vẫn liên tục được phát hành hàng tháng, và theo thống kê của ngành công nghiệp âm thanh, vào năm 2003 chỉ trong khoảng nửa năm, số lượng đĩa than bán ra đạt con số khoảng 661.000 đĩa
  Phan Hải - Tổng giám đốc tập đoàn Phan Thị
 • Nguyễn Công Tuấn
  Có thể nhiều người không tin nhưng hiện nay rất nhiều thể loại nhạc mới vẫn được phát hành với phiên bản đĩa than. Ngay cả các hãng phát hành nổi tiếng cũng vẫn duy trì các phiên bản đĩa LP...
  Nguyễn Công Tuấn - CEO HT VIỆT NAM
 • Phan Quân
  Cho tới giờ, vẫn có nhiều người có thú sưu tập đĩa than, một phần là do họ có sẵn cả bộ sưu tập từ trước, số khác mới phát hiện ra âm thanh thú vị của loại đĩa này. Với rất nhiều...
  Phan Quân - CEO Tập đoàn Phan Thị
  Phan Hải
  Đĩa than mới vẫn liên tục được phát hành hàng tháng, và theo thống kê của ngành công nghiệp âm thanh, vào năm 2003 chỉ trong khoảng nửa năm, số lượng đĩa than bán ra đạt con số khoảng 661.000 đĩa
  Phan Hải - Tổng giám đốc tập đoàn Phan Thị
 • Nguyễn Công Tuấn
  Có thể nhiều người không tin nhưng hiện nay rất nhiều thể loại nhạc mới vẫn được phát hành với phiên bản đĩa than. Ngay cả các hãng phát hành nổi tiếng cũng vẫn duy trì các phiên bản đĩa LP...
  Nguyễn Công Tuấn - CEO HT VIỆT NAM
 • Phan Quân
  Cho tới giờ, vẫn có nhiều người có thú sưu tập đĩa than, một phần là do họ có sẵn cả bộ sưu tập từ trước, số khác mới phát hiện ra âm thanh thú vị của loại đĩa này. Với rất nhiều...
  Phan Quân - CEO Tập đoàn Phan Thị
  Phan Hải
  Đĩa than mới vẫn liên tục được phát hành hàng tháng, và theo thống kê của ngành công nghiệp âm thanh, vào năm 2003 chỉ trong khoảng nửa năm, số lượng đĩa than bán ra đạt con số khoảng 661.000 đĩa
  Phan Hải - Tổng giám đốc tập đoàn Phan Thị
 • Nguyễn Công Tuấn
  Có thể nhiều người không tin nhưng hiện nay rất nhiều thể loại nhạc mới vẫn được phát hành với phiên bản đĩa than. Ngay cả các hãng phát hành nổi tiếng cũng vẫn duy trì các phiên bản đĩa LP...
  Nguyễn Công Tuấn - CEO HT VIỆT NAM
Hỗ trợ trực tuyến